Roch Voisine On the outside

Volgens mij is het begin gepikt van Neil Diamond's Play me